VOURATE GEITONOI

Genre:

Comedy

Director:

Stamos Tsamis

Cast:

Giorgos Zeniou,Demetris Xystras,Alkistis Pavlidou,Simos Tsiakkas,Mara Constantinou,Christina Pavlidou, Giorgos Tsiakkas,Sofia Kalli, Sofoklis Kaskaounias,Yianna Lefkati,Christoforos Christoforou

Duration:

135 mins.

Language:

Greek

STORYLINE

The neighbors meet again on the big screen after 18 years of the TV series Vourate Geitonoi at Sigma.

TRAILER